Bracket continu

Neemt meerdere beelden op waarbij automatisch de belichting wordt verschoven van normale belichting, naar donkerder en vervolgens naar lichter. U kunt na het opnemen een beeld selecteren dat aan uw wensen voldoet.

 1. Selecteer (Bracket) door de transportfunctieknop te draaien.
  • Draai de transportfunctieknop terwijl u de ontgrendelknop van de transportfunctieknopvergrendeling ingedrukt houdt.
 2. MENU (Camera- instellingen1) → [Bracket-instellingen][Bracket-type][Bracket continu] → gewenste functie.
  • Het instelscherm voor [Bracket-type] kan worden afgebeeld door op de Fn-knop te drukken.
 3. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.
  • De basisbelichting wordt ingesteld voor de eerste opname.
  • Houd de ontspanknop ingedrukt totdat de bracketopname klaar is.

Menu-onderdelen

Bijvoorbeeld, de camera neemt in totaal drie beelden achter elkaar op met een belichtingswaarde die verschoven is met plus of min 0,3 EV wanneer [Bracket continu: 0,3EV 3 beelden] is geselecteerd.

Opmerking

 • De laatste opname wordt weergegeven in Auto Review.
 • Als [ISO AUTO] is geselecteerd in de functie [Handm. belichting], wordt de belichting verschoven door de ISO-waarde te veranderen. Als een andere instelling dan [ISO AUTO] is geselecteerd, wordt de belichting verschoven door de sluitertijd te veranderen.
 • Als de belichting wordt gecompenseerd, wordt de belichting verschoven op basis van de gecompenseerde waarde.
 • Bracket-opname is niet beschikbaar in de volgende opnamefuncties:
  • [Slim automatisch]
 • Als de flitser wordt gebruikt, voert het apparaat een flits-bracketopname uit, waarbij de hoeveelheid flitslicht wordt verschoven, zelfs wanneer [Bracket continu] is geselecteerd. Druk voor elk beeld op de ontspanknop.