SteadyShot

Stelt in of de SteadyShot-functie moet worden gebruikt of niet.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [SteadyShot] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Gebruikt [SteadyShot].
Uit:
Gebruikt [SteadyShot] niet.
Wij adviseren u [Uit] in te stellen als u een statief enz. gebruikt.