Scherpstelfunctie

Selecteert de scherpstelmethode die geschikt is voor de beweging van het onderwerp.

 1. Draai de scherpstellingsfunctieknop (B) terwijl u de ontgrendelknop van de scherpstellingsfunctieknopvergrendeling (A) ingedrukt houdt, en selecteer de gewenste functie.

Informatie over instellingen

AF-S (Enkelvoudige AF):
Het apparaat vergrendelt de scherpstelling nadat het scherpstellen klaar is. Gebruik dit wanneer het onderwerp stilstaat.

AF-C (Continue AF):
Het apparaat blijft scherpstellen zo lang u de ontspanknop tot halverwege ingedrukt houdt. Gebruik dit wanneer het onderwerp in beweging is. In de functie [Continue AF] klinkt geen pieptoon wanneer de camera scherpstelt.

DMF (D. handm. sch.):
U kunt na het automatisch scherpstellen handmatig nauwkeurige aanpassingen maken waardoor u sneller kunt scherpstellen op een onderwerp dan bij handmatig scherpstellen vanaf het begin. Dit is handig in situaties zoals macro-opname.

MF (H. scherpst.):
Stelt handmatig scherp. Als u niet kunt scherpstellen op het bedoelde onderwerp met behulp van de automatische scherpstelling, gebruikt u de handmatige scherpstelling.

Scherpstellingsindicator

(brandt):
Het onderwerp is scherpgesteld en de scherpstelling is vergrendeld.

(knippert):
Het onderwerp is niet scherpgesteld.

(brandt):
Het onderwerp is scherpgesteld. De scherpstelling wordt continu aangepast aan de hand van de bewegingen van het onderwerp.

(brandt):
Scherpstelling wordt uitgevoerd.

Onderwerpen waarop moeilijk scherpgesteld kan worden met de automatische scherpstelling

 • Donkere en ver verwijderde onderwerpen
 • Onderwerpen met een slecht contrast
 • Onderwerpen waarnaar door glas wordt gekeken
 • Snel bewegende onderwerpen
 • Reflecterend licht of glimmende oppervlakken
 • Flikkerend licht
 • Van achteren belichte onderwerpen
 • Continu herhalende patronen, zoals de gevel van een gebouw.
 • Onderwerpen binnen het scherpstelgebied met verschillende scherpstellingsafstanden

Hint

 • In de functie [Continue AF] kunt u de scherpstelling vergrendelen door de knop ingedrukt te houden die is toegewezen aan de functie [Scherp.vergr.].
 • Als u de scherpstelling instelt op oneindig in de handmatige-scherpstellingsfunctie of de directe handmatige-scherpstellingsfunctie, zorgt u ervoor dat is scherpgesteld op een onderwerp dat ver genoeg verwijderd is door dit te controleren op de monitor of in de zoeker.

Opmerking

 • Wanneer [Continue AF] is ingesteld, kan de kijkhoek beetje bij beetje veranderen tijdens het scherpstellen. Dit heeft geen invloed op de werkelijk opgenomen beelden.
 • Zelfs als de scherpstellingsfunctieknop is ingesteld op AF-S of DMF, wordt de scherpstellingsfunctie omgeschakeld naar [Continue AF] tijdens het opnemen van bewegende beelden of wanneer de functiekeuzeknop is ingesteld op .