Importeren van root-certificering op de camera (Basiscertific. import.)

Importeert een root-certificaat dat nodig is om een server te verifiëren vanaf een geheugenkaart. Gebruik deze functie voor versleutelde communicatie tijdens FTP-overdracht.

Voor meer informatie raadpleegt u de "FTP Help Guide".
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU (Netwerk) → [Basiscertific. import.].