Transportfunctie

Selecteer de geschikte functie voor het onderwerp, zoals enkele opname, ononderbroken opname of bracketopname.

  1. U kunt de gewenste transportfunctie selecteren door de transportfunctieknop te draaien.
    • Draai de transportfunctieknop terwijl u de ontgrendelknop van de transportfunctieknopvergrendeling ingedrukt houdt.

Informatie over instelitems

Enkele opname:
Normale opnamestand.
Continue opname:
Neemt beelden ononderbroken op zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt.
Zelfontspanner:
Neemt een beeld op met behulp van de zelfontspanner nadat een bepaald aantal seconden zijn verstreken sinds op de ontspanknop is gedrukt.
Bracket:
Neemt beelden op met behulp van de bracketopnamefunctie. Het type bracketopnamefunctie kan worden ingesteld bij MENU (Camera- instellingen1) → [Bracket-instellingen][Bracket-type].