Bracket-instellingen

U kunt het type bracket of de zelfontspanner instellen in de bracketopnamefunctie, en u kunt de opnamevolgorde instellen voor de belichting-bracketopname en witbalans-bracketopname.

  1. Selecteer (Bracket) door de transportfunctieknop te draaien.
    • Draai de transportfunctieknop terwijl u de ontgrendelknop van de transportfunctieknopvergrendeling ingedrukt houdt.
  2. MENU (Camera- instellingen1) → [Bracket-instellingen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Bracket-type:
Stelt het type bracketopname in.
(Bracket continu/Bracket enkel/Witbalansbracket/Bracket DRO)
Zelfontsp. tdns brkt:
Stelt in of de zelfontspanner wordt gebruikt tijdens de bracketopname. Stelt tevens het aantal seconden in totdat de sluiter wordt ontspannen bij gebruik van de zelfontspanner.
(OFF/2 sec./5 sec./10 sec.)
Bracketvolgorde:
Stelt de opnamevolgorde voor de exposure-bracketopname en witbalans-bracketopname in.
(0→-→+/-→0→+)