ISO-instelling: ISO

De gevoeligheid voor licht wordt uitgedrukt in de ISO-waarde (aanbevolen-belichtingsindex). Hoe hoger de waarde, hoe hoger de gevoeligheid is.

 1. ISO (ISO) op het besturingswiel → selecteer de gewenste instelling.
  • U kunt ook MENU (Camera- instellingen1) → [ISO-instelling][ISO] selecteren.
  • U kunt de waarde veranderen in stappen van 1/3 EV door de voorste keuzeknop te draaien, en ook door het besturingswiel te draaien. U kunt de waarde veranderen in stappen van 1 EV door de achterste keuzeknop te draaien.

Menu-onderdelen

ISO AUTO:
Stelt automatisch de ISO-gevoeligheid in.
ISO 50 – ISO 204800:
Stelt handmatig de ISO-gevoeligheid in. Door een hogere waarde te selecteren, wordt de ISO-gevoeligheid verhoogd.

Hint

 • U kunt het bereik van de ISO-gevoeligheid veranderen dat automatisch wordt ingesteld in de functie [ISO AUTO]. Selecteer [ISO AUTO] en druk op de rechterkant van het besturingswiel, en stel daarna de gewenste waarden in voor [ISO AUTO maximum] en [ISO AUTO minimum].

Opmerking

 • [ISO AUTO] wordt geselecteerd bij gebruik van de volgende functies:
  • [Slim automatisch]
 • Als de ISO-gevoeligheid is ingesteld op een lagere waarde dan ISO 100, kan het bereik waarbij een onderwerp helder kan worden opgenomen (het dynamisch bereik) kleiner worden.
 • Hoe hoger de ISO-waarde, hoe meer ruis zichtbaar wordt op de beelden.
 • De beschikbare ISO-instelwaarden verschillen afhankelijk van of u stilstaande beelden opneemt, bewegende beelden opneemt of vertraagde/versnelde bewegende beelden opneemt.
 • ISO-waarden tussen 50 en 25600 zijn beschikbaar in de volgende situaties:
  • [Sluitertype] is ingesteld op [Elektronische sluiter].
  • [Sluitertype] is ingesteld op [Automatisch] en [Transportfunctie] is ingesteld op [Continue opname].
 • Bij het opnemen van bewegende beelden zijn ISO-waarden tussen 100 en 102400 beschikbaar. Als de ISO-waarde wordt ingesteld op een hogere waarde dan 102400, wordt de instelling automatisch veranderd in 102400. Nadat u klaar bent met het opnemen van bewegende beelden, keert de ISO-waarde terug naar de oorspronkelijke instelling.
 • Bij het opnemen van bewegende beelden zijn ISO-waarden tussen 100 en 102400 beschikbaar. Als de ISO-waarde wordt ingesteld op een lagere waarde dan 100, wordt de instelling automatisch veranderd in 100. Nadat u klaar bent met het opnemen van bewegende beelden, keert de ISO-waarde terug naar de oorspronkelijke instelling.
 • Als u [ISO AUTO] selecteert terwijl de opnamefunctie is ingesteld op [P], [A], [S] of [M], wordt de ISO-gevoeligheid automatisch ingesteld binnen het ingestelde bereik.