Een flitser gebruiken met een synchro-aansluitkabel

 1. Open de afdekking van de (flitssynchronisatie-)aansluiting (A), en sluit de kabel aan.

Hint

 • Als het scherm te donker is om de compositie te controleren, stelt u [LiveView-weergave] in op [Instelling effect uit] om het gemakkelijker te maken de compositie te controleren tijdens opnemen met de flitser.
 • Flitsers die een flitssynchronisatie-aansluiting hebben met omgekeerde polariteit kunnen worden gebruikt met dit apparaat.

Opmerking

 • Stel de belichtingsfunctie in op handmatige belichting (een andere instelling dan ISO AUTO wordt aanbevolen voor ISO-gevoeligheid), en stel de sluitertijd in op de lagere van de volgende waarden of lager:
  • 1/200 seconden
  • De sluitertijd aanbevolen door de flitser.
 • Gebruik een flitser met een synchronisatiespanning van 400 V of lager.
 • Schakel de flitser uit die is aangesloten op de synchronisatiekabel wanneer u de synchronisatiekabel aansluit op de (flitssynchronisatie-)aansluiting. Anders kan de flitser afgaan wanneer de synchronisatiekabel wordt aangesloten.
 • Het flitsvermogensniveau wordt ingesteld op vol vermogen. [Flitscompensatie] kan niet worden ingesteld.
 • Wij adviseren u de automatische witbalansfunctie uit te schakelen. Gebruik de eigen-witbalansfunctie om een nauwkeurigere witbalans te verkrijgen.
 • Wanneer een flitser is aangesloten op de (flitssynchronisatie-)aansluiting, wordt de flitserindicator niet afgebeeld.
 • Een flitser kan niet worden gebruikt wanneer [Sluitertype] is ingesteld op [Elektronische sluiter].