AEL met sluiter (stilstaand beeld)

U kunt instellen of de belichting moet worden vergrendeld wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt.
Selecteer [Uit] om de scherpstelling en belichting afzonderlijk in te stellen.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [AEL met sluiter] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:
Vergrendelt de belichting na handmatig scherpgesteld te hebben wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt in het geval [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Enkelvoudige AF].
Aan:
Vergrendelt de belichting wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt.
Uit:
Vergrendelt de belichting niet wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt. Gebruik deze functie wanneer u de scherpstelling en belichting afzonderlijk wilt instellen.
Het apparaat blijft de belichting instellen tijdens het opnemen in de functie [Continue opname].

Opmerking

  • Een bediening met de AEL-knop heeft voorrang boven de instellingen van [AEL met sluiter].