Zelfontspanner-type

Bij opnemen met de zelfontspanner stelt dit in hoe veel beelden worden opgenomen en hoe veel seconden moeten verstrijken vanaf het moment waarop u op de ontspanknop drukt tot het moment waarop de sluiter wordt ontspannen.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Zelfontspanner-type] → gewenste instelling.
    • Het instelscherm voor [Zelfontspanner-type] kan worden afgebeeld door op de Fn-knop te drukken.

Menu-onderdelen

Zelfontspann.(enkel):
Neemt één beeld op met behulp van de zelfontspanner (10 seconden/5 seconden/2 seconden).
Zelfontsp.(Cont.):
Neemt ononderbroken beelden op met behulp van de zelfontspanner (3 beelden na 10 seconden/5 beelden op na 10 seconden/3 beelden na 5 seconden/5 beelden na 5 seconden/3 beelden na 2 seconden/5 beelden na 2 seconden).