Laad de accu op met behulp van een lader

 1. Plaats de accu in de acculader.
  • Plaats de accu op de acculader en lijn daarbij de richting van de -markeringen uit.
  • Schuif de accu zo ver mogelijk erop in de richting van de pijl.

 2. Sluit het netsnoer (bijgeleverd) aan op de acculader en sluit de acculader aan op een stopcontact.

  • Wanneer het opladen begint, brandt het CHARGE-lampje (A) oranje. Het CHARGE-lampje gaat uit wanneer het oplaadniveau ongeveer 90% is.
  • U kunt de geschatte oplaadstatus controleren met het oplaadstatusindicatorlampje (B), zoals aangegeven in de onderstaande tabel. (De oranje kleur geeft aan dat het lampje brandt.) Het oplaadstatusindicatorlampje gaat uit nadat het opladen voltooid is.
   Oplaadstatus CHARGE-lampje/oplaadstatusindicatorlampje
   Onmiddellijk na het bevestigen van de accu -30%
   30% - 60%
   60% - 90%
   90% - volledig opgeladen
   Volledig opladen is voltooid

   Het oplaadniveau aangegeven door het oplaadstatusindicatorlampje en de percentages in de bovenstaande tabel zijn ruwe richtlijnen.

   De daadwerkelijke status kan verschillen afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de staat van de accu.

  • Oplaadtijd (volledige lading): De oplaadtijd is ongeveer 150 minuten.
  • Bovenstaande oplaadtijd geldt voor het opladen van een volledig lege accu bij een temperatuur van 25 °C. Het opladen kan langer duren afhankelijk van gebruikscondities en de omstandigheden.
  • Als het CHARGE-lampje en het oplaadstatusindicatorlampje gaan branden en daarna onmiddellijk weer uit gaan, is de accu volledig opgeladen.

Opmerking

 • Het wordt aanbevolen om de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C. Buiten dit temperatuurbereik kan het onmogelijk zijn om de accu efficiënt op te laden.
 • Gebruik een stopcontact in de buurt bij gebruik van de netstroomadapter/acculader. In het geval enige storing optreedt, trekt u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om de voeding los te koppelen.
  Als u een apparaat met een oplaadlampje gebruikt, denkt u eraan dat het apparaat niet is losgekoppeld van de voeding ondanks dat het oplaadlampje uit is.
 • Als u een nieuwe accu gebruikt of een accu die lange tijd niet is gebruikt weer gaat gebruiken, kan het CHARGE-lampje snel knipperen wanneer de accu wordt opgeladen. Als dit gebeurt, haalt u de accu eraf en plaatst u hem weer terug om hem op te laden.
 • Blijf de accu niet continu of herhaaldelijk opladen zonder hem te gebruiken als hij al (bijna) volledig is opgeladen. Als u dat doet kunnen de prestaties van de accu achteruitgaan.
 • Gebruik uitsluitend originele accu's van Sony.