Lijst met waarden van standaardinstellingen

Hieronder volgen de waarden van de standaardinstellingen.

Instellingen terugstellen op de standaardwaarden

Selecteer MENU → (Instellingen) → [Instelling herstellen][Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren][Enter].

De onderdelen die met behulp van [Camera-instell. terugstell.] kunnen worden teruggesteld zijn beperkt. Zie de onderstaande tabellen. Als u [Initialiseren] selecteert, worden alle instellingen van de camera teruggesteld op de standaardwaarden.

Camera- instellingen1

MENU-onderdelen  Waarde van de standaardinstelling Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Bestandsindeling JPEG
RAW-best.type Gecomprimeerd
JPEG-kwaliteit Fijn
JPEG-beeldform. (als [Beeldverhouding] is ingesteld op [3:2]) L: 24M
JPEG-beeldform. (als [Beeldverhouding] is ingesteld op [16:9]) L: 20M
JPEG-beeldform. (als [Beeldverhouding] is ingesteld op [1:1]) L: 16M
JPEG-beeldform. (als [Beeldverhouding] is ingesteld op [3:2] opnemen in een formaat gelijkwaardig aan het APS-C-formaat) L: 10M
JPEG-beeldform. (als [Beeldverhouding] is ingesteld op [16:9] opnemen in een formaat gelijkwaardig aan het APS-C-formaat) L: 8.7M
JPEG-beeldform. (als [Beeldverhouding] is ingesteld op [1:1] opnemen in een formaat gelijkwaardig aan het APS-C-formaat) L: 6.9M
Beeldverhouding 3:2
APS-C/Super 35mm Automatisch
NR lang-belicht Aan
NR bij hoge-ISO Normaal
Kleurenruimte sRGB
Lenscompensatie (Schaduwcompensat.) Automatisch
Lenscompensatie (Chro. afw.compens.) Automatisch
Lenscompensatie (Vervorm.compensat.) Uit
Zelfontspanner-type Zelfontspann.(enkel)
Bracket-instellingen (Bracket-type) Bracket continu
Bracket-instellingen (Zelfontsp. tdns brkt) Uit
Bracket-instellingen (Bracketvolgorde) 0→-→+
/ Oproepen
/ Geheugen
Media selecteren Slot 1
Aang. opn.-inst. reg.
Intervalopn.funct.(Intervalopname) Uit
Intervalopn.funct.(Begintijd opname) 1 sec.
Intervalopn.funct.(Opname-interval) 3 sec.
Intervalopn.funct.(Aantal opnamen) 30
Intervalopn.funct.(Gevoeligh. AE-volg.) Gemiddeld
Intervalopn.funct.(Sluitertype in interv.) Elektronische sluiter
Intervalopn.funct.(Opn.-intervalvoork.) Uit
Voork.-inst. in AF-S Gebalanc. Nadruk
Voork.-inst. in AF-C Gebalanc. Nadruk
Scherpstelgebied Breed
Scherpstelinst.
Scherpst.gebiedslim.
V/H AFgeb.schak. Uit
AF-hulplicht Automatisch
Inst. gez.-/ogen-AF (Gez.-/og.prior. in AF) Aan
Inst. gez.-/ogen-AF (Onderwerpherkenn.) Mens
Inst. gez.-/ogen-AF (Recht.-/link.oog sel.) Automatisch
Inst. gez.-/ogen-AF (Wrgv kader gez.herk) Uit
Inst. gez.-/ogen-AF (Weergave ogen dier) Aan
Gevoel. AF-volg. 3(standaard)
Diafr.transport in AF Standaard
AF met sluiter Aan
Pre-AF Uit
Eye-Start AF Uit
AF-gebied-registr Uit
Ger.AF-geb.verw.
Auto Uitsch. AF-geb. Uit
Cont. AF-geb. weerg Aan
Rondg. scherpst.pt Niet rondgaan
AF-microafst.* (Inst. voor aanp. AF)

* Deze instelling wordt niet teruggesteld, zelfs niet wanneer u [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] selecteert.

Uit
AF-microafst.* (Wissen)

* Deze instelling wordt niet teruggesteld, zelfs niet wanneer u [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] selecteert.

AF-microafst.* (hoeveelheid)

* Deze instelling wordt niet teruggesteld, zelfs niet wanneer u [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] selecteert.

±0
Scherpst.kaderkleur Grijs
Belicht.comp. ±0,0
EV-comp. resetten Resetten
ISO-instelling (ISO) ISO AUTO
ISO-instelling (ISO-bereiklimiet) ISO 50 – ISO 204800
ISO-instelling (ISO AUTO min. sl.td. Standaard
Lichtmeetfunctie Multi
Gez.pr. multilichtm. Aan
Spotmeterpunt Midden
Belichtingsstap 0,3 EV
AEL met sluiter Automatisch
Bel.stndrdaanp. ±0,0
Flitsfunctie Automatisch flitsen
Flitscompensatie ±0,0
Bel.comp.inst. Omgeving+flits
Draadloos flitslicht Uit
Rode ogen verm. Uit
Witbalans Automatisch
Voork.-inst. in AWB Standaard
DRO/Auto HDR Dynamische-bereikopt.: auto
Creatieve stijl Standaard
Foto-effect Uit
AWB-slot ontsp.k. Uit
Scherpst. vergroten
Schrpstelvergrot.tijd Geen beperk.
Init.vergr.scherpst x1,0
AF scherps.vergro Aan
MF Assist Aan
Reliëf-instelling (Reliëf-weergave) Uit
Reliëf-instelling (Reliëfniveau) Gemiddeld
Reliëf-instelling (Reliëfkleur) Wit
Gezichtsregistratie
Prior. gereg. gezicht. Aan

Camera- instellingen2

MENU-onderdelen  Waarde van de standaardinstelling Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Belichtingsmodus Autom. programma
Belichtingsmodus Autom. programma
Bestandsindeling XAVC S HD
Opname-instell. (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K]) 24p 60M/25p 60M
Opname-instell. (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD]) 60p 50M/50p 50M
Opname-instell. (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [AVCHD]) 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
Inst. vertr.+versn. ( Opname-instell.) 30p/25p
Inst. vertr.+versn. ( Beeldsnelheid) 120fps/100fps
Proxy opnemen Uit
AF-snelheid Normaal
Gevoel. AF-volg. Standaard
Aut. lang. sluit.tijd Aan
Init.vergr.scherpst x1,0
Geluid opnemen Aan
Audio opnam.niveau 26
Audioniv.weerg. Aan
Audio-uitvoer-tijd Live
Windruis reductie Uit
Markeringweerg. Uit
Markering-instell. (Midden) Uit
Markering-instell. (Verhouding) Uit
Markering-instell. (Veilige zone) Uit
Markering-instell. (Hulpkader) Uit
Videolampmodus Stroomlink
Film met sluiterknop Uit
Sluitertype Automatisch
e-sluitergordijn voor Aan
Opn. zonder lens Inschakelen
Opn. zonder geh.krt. Inschakelen
SteadyShot Aan
SteadyShot-instell. (SteadyShot-aanpas.) Automatisch
SteadyShot-instell. (SteadyS.brndptsafst.) (als [SteadyShot-aanpas.] is ingesteld op [Handmatig]) 8 mm
Zoom
Zoom-instelling Enkel optische zoom
Zoomring draaien Links(W)/Rechts(T)
DISP-knop (Scherm) Alle info weerg.
DISP-knop (Zoeker) Niveau
FINDER/MONITOR Automatisch
Zoekerbldsnelh. Hoog
Zebra-instelling (Zebra-weergave) Uit
Zebra-instelling (Zebra-niveau) 70
Stramienlijn Uit
Belichtingsinst.gids Uit
LiveView-weergave Instelling effect aan
Opname start weerg. Uit
Tijd van opn. weerg. Aan: type1
Lengte cont. opname Niet weergegeven
Autom.weergave Uit
Eigen toets (Bedieningswiel) Niet ingesteld
Eigen toets (Gepersonalis.knop 1) Witbalans
Eigen toets (Gepersonalis.knop 2) Scherpstelgebied
Eigen toets (Gepersonalis.knop 3) Sluitertype
Eigen toets (Gepersonalis.knop 4) Aanraakfunctie sel.
Eigen toets (Centr.kn multisel.kn) Scherpstelstandaard
Eigen toets (Funct. centrale knop) AF op de ogen
Eigen toets (Functie linkerknop) Niet ingesteld
Eigen toets (Functie rechterknop) ISO
Eigen toets (Omlaag-knop) Niet ingesteld
Eigen toets (AEL-knop) AEL-vergrendel
Eigen toets (AF-ON-knop) AF aan
Eigen toets (Scherpstelvastzetkn.) Scherp.vergr.
Eigen toets (Bedieningswiel) Eigen volgen ()
Eigen toets (Gepersonalis.knop 1) Eigen volgen ()
Eigen toets (Gepersonalis.knop 2) Eigen volgen ()
Eigen toets (Gepersonalis.knop 3) Eigen volgen ()
Eigen toets (Gepersonalis.knop 4) Eigen volgen ()
Eigen toets (Centr.kn multisel.kn) Eigen volgen ()
Eigen toets (Funct. centrale knop) Eigen volgen ()
Eigen toets (Functie linkerknop) Eigen volgen ()
Eigen toets (Functie rechterknop) Eigen volgen ()
Eigen toets (Omlaag-knop) Eigen volgen ()
Eigen toets (AEL-knop) Eigen volgen ()
Eigen toets (AF-ON-knop) Eigen volgen ()
Eigen toets (Scherpstelvastzetkn.) Eigen volgen ()
Eigen toets (Gepersonalis.knop 1) Eig. volgen (/)
Eigen toets (Gepersonalis.knop 2) Eig. volgen (/)
Eigen toets (Gepersonalis.knop 3) Beveiligen
Eigen toets (Fn/-knop) Naar smartph verznd
Instell. functiemenu
Mijn draaikn.-instell.
Draaiknop instellen Av Tv
Av/Tv draaien Normaal
Draaiknop Ev-comp. Uit
Functiering (lens) Aangedr. scherpstel.
Fnct van aanraakfnct Aanraakscherpstell.
Knop MOVIE Altijd
Bed.onderdel. vergr. Uit
Audiosignalen Aan

Netwerk

Om de onderdelen van [Netwerk] terug te stellen op de standaardwaarden, selecteert u [Initialiseren] of [Netw.instell. terugst.]. Deze onderdelen worden niet teruggesteld op de standaardwaarden, zelfs niet wanneer u [Camera-instell. terugstell.] selecteert.

MENU-onderdelen  Waarde van de standaardinstelling
Fnct Naar smart. verz (Naar smartph verznd)
Fnct Naar smart. verz ( Verzenddoel) Alleen proxy
Naar computer verz.
FTP-overdrachtsfnct. (FTP-functie) Uit
FTP-overdrachtsfnct. (FTP-verbind.method.) Bekabeld LAN
FTP-overdrachtsfnct. (Serverinstelling) Server 1
FTP-overdrachtsfnct. (FTP-overdracht)
FTP-overdrachtsfnct. (FTP-resultaat weerg.)
FTP-overdrachtsfnct. (Autom. overdracht) Uit
FTP-overdrachtsfnct. (RAW+J-overdr.doel) Enkel JPEG
FTP-overdrachtsfnct. (FTP-stroombespar.) Uit
Op TV bekijken
Bedien. via smartph. (Bedien. via smartph.) Uit
Bedien. via smartph. ( Verbinding)
Bedien. via smartph. (Altijd verbonden) Uit
PC-afst.b.(bek. LAN) (PC-afst.b.(bek. LAN)) Uit
PC-afst.b.(bek. LAN) (Koppeling)
Vliegtuig-stand Uit
Wi-Fi-instellingen (WPS-Push)
Wi-Fi-instellingen (Toegangspunt instel.)
Wi-Fi-instellingen (MAC-adres weergvn)
Wi-Fi-instellingen (SSID/WW terugst.)
Bluetooth-instelling. (Bluetooth-functie) Uit
Bluetooth-instelling. (Koppeling)
Bluetooth-instelling. (Appar.adres weerg.)
Inst. loc.gegev.link (Locatiegegevenslink) Uit
Inst. loc.gegev.link (Autom. tijdcorrectie)
(Als [Locatiegegevenslink] is ingesteld op [Aan])
Aan
Inst. loc.gegev.link (Autom. aanp. gebied)
(Als [Locatiegegevenslink] is ingesteld op [Aan])
Aan
Bluetooth-afst.bed. Uit
Bek.LANinstellingen (IP-adres instelling) Automatisch
Bek.LANinstellingen (Info bek. LAN weerg.)
Naam Appar. Bew.
Basiscertific. import.
Beveiliging (IPsec) Uit
Netw.instell. terugst.

Afspelen

Om de onderdelen van [Afspelen] terug te stellen op de standaardwaarden, selecteert u [Initialiseren]. Deze onderdelen worden niet teruggesteld op de standaardwaarden, zelfs niet wanneer u [Camera-instell. terugstell.] selecteert.

MENU-onderdelen  Waarde van de standaardinstelling
Beveiligen
Roteren
Wissen
Classificatie
Class.-inst(eig.toets)
Printen opgeven
Kopiëren
Foto vastleggen
Vergroot
Vergro init. vrgro% Stdrd vergrotings%
Vergro. init. plaats. Scherpgest.plaatsing
Cont. WGinterval
WG-snelh.interval 5
Diavoorstelling (Herhalen) Uit
Diavoorstelling (Interval) 3 sec.
Select. afspeelmedia Slot 1
Weergavefunctie Datumweergave
Beeldindex 9 beelden
Als groep weergev. Uit
Weergave-rotatie Automatisch
Instel. beeldoverslag (Draaiknop selecter.) Draaiknop voor
Instel. beeldoverslag (Meth. beeldoverslag) Een voor een

Instellingen

Om de onderdelen van [Instellingen] terug te stellen op de standaardwaarden, selecteert u [Initialiseren]. Deze onderdelen worden niet teruggesteld op de standaardwaarden, zelfs niet wanneer u [Camera-instell. terugstell.] selecteert.

MENU-onderdelen  Waarde van de standaardinstelling
Monitor-helderheid Handmatig
Helderheid zoeker Automatisch
Kleurtemp. zoeker ±0
Volume-instellingen 7
Wisbevestiging Stand.Annuleren
Begintijd energ.besp 1 min.
Temp. auto strm UIT Standaard
NTSC/PAL schakel.
Reinigen
Aanraakfunctie Uit
Aanr.pan./touchpad Alleen aanraakpan.
Touchpad-instelling. (Bedien. in v. oriënt.) Aan
Touchpad-instelling. (Aanraakpositiemod.) Absolute positie
Touchpad-instelling. (Bedieningsgebied) Rechts 1/2
Demomodus Uit
TC/UB-instellingen (TC/UB-weerg.-inst.) Teller
TC/UB-instellingen (TC Preset)
TC/UB-instellingen (UB Preset)
TC/UB-instellingen (TC Format) DF
TC/UB-instellingen (TC Run) Rec Run
TC/UB-instellingen (TC Make) Preset
TC/UB-instellingen (UB Time Rec) Uit
IR-afst.bediening Uit
HDMI-instellingen (HDMI-resolutie) Automatisch
HDMI-instellingen ( 24p/60p-uitvoer) 60p
HDMI-instellingen (HDMI-inform.weerg.) Aan
HDMI-instellingen ( TC-uitvoer) Uit
HDMI-instellingen ( REC-bediening) Uit
HDMI-instellingen (CTRL.VOOR HDMI) Aan
4K-uitvoer select. Geheug.kaart+HDMI
USB-verbinding Automatisch
USB LUN-instelling Multi
USB-voeding Aan
Instell. PC-afst.bed. (Opsl.bestem. stil. bld) Enkel PC
Instell. PC-afst.bed. (RAW+J bld opsl. PC) RAW en JPEG
Taal
Datum/tijd instellen
Tijdzone instellen
IPTC-informatie (IPTC-info. schrijven) Uit
IPTC-informatie (IPTC-info. registrer.)
Copyrightinformatie (Copyr.info. schrijven) Uit
Copyrightinformatie (Fotograaf instellen)
Copyrightinformatie (Copyright instellen)
Copyrightinformatie (Copyr.info. weergev.)
Serienr. schrijven Uit
Formatteren
Bestandsnummer Serie
Bestandsnaam instel DSC
Opn.m.-instellingen (Prioriteit opn.media) Slot 1
Opn.m.-instellingen (Opnamemodus) Standaard
Opn.m.-instellingen (Auto. media schakel.) Uit
OPN.-map kiezen
Nieuwe map
Mapnaam Standaardform.
Beeld-DB herstellen*

* Dit wordt niet uitgevoerd, zelfs niet wanneer u [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] selecteert.

Media-info weergev.
Versie
Certificatielogo
Instelling herstellen

Mijn Menu

Om de onderdelen van [Mijn Menu] terug te stellen op de standaardwaarden, selecteert u [Initialiseren] of [Alles verwijderen]. Deze onderdelen worden niet teruggesteld op de standaardwaarden, zelfs niet wanneer u [Camera-instell. terugstell.] selecteert.

MENU-onderdelen  Waarde van de standaardinstelling
Item toevoegen
Item sorteren
Item verwijderen
Pagina verwijderen
Alles verwijderen
Van Mijn Menu wrgv Uit