Batteripleie

Batteripleie øker batteriets levetid. Denne funksjonen registrerer lademønstrene dine og beregner start- og sluttid for den vanlige ladeperioden din. Enheten lades med jevn hastighet inntil den er 90 % ladet, og deretter kontrolleres ladehastigheten slik at batteriet når 100 % rett før du kobler fra laderen. Du kan tilpasse start-og sluttid for ladeperioden manuelt. For å få bedre batterilevetid kan du også stille inn en ladegrense, slik at batteriet alltid bare lades opp til 80 % eller 90 %.

Merknad

  • Batteripleie kontrollerer ikke ladehastigheten før den gjenkjenner en jevnlig ladefrekvens på minst fire timer over en periode på flere dager.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [Batteripleie].
  2. Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere Batteripleie.
  3. Følg instruksjonene på skjermen, og velg deretter et alternativ.
    [Auto] er valgt som standard.

Hint

  • Tillærte mønstre for den vanlige ladesyklusen lagres av Batteripleie. Selv om funksjonen har vært deaktivert, tilpasser den seg til de tillærte mønstrene når funksjonen aktiveres igjen.