Overføre innhold ved hjelp av Xperia Transfer 2-appen (fra Android/iOS)

Du kan overføre data, for eksempel musikk, bilder, videoer, kontakter, enhetsinnstillinger, timeplaner, anropshistorikk, SMS/MMS og mer med Xperia Transfer 2-appen.

Du kan overføre innhold ved å koble enheten (målenhet for overføring) til en annen enhet (kildeenhet for overføring) med en USB-kabel. Hvis du vil overføre innhold fra en iOS-enhet, bruker du en USB-OTG adapter sammen med USB-kabelen. Du kan også koble til enheter ved hjelp av en Wi-Fi-forbindelse.


(A): USB-OTG-adapter (bruk en USB-OTG for å overføre innhold fra en iOS-enhet.)

Bilde av tilkobling av enheter med en USB-kabel

  1. Åpne Xperia Transfer 2-appen på enheten din (målenhet for overføring).
    Hvis du vil overføre innhold fra en Android OS-enhet, laster du ned og åpner Xperia Transfer 2-appen på den andre enheten (kildeenhet for overføring).
  2. Følg instruksjonene på skjermen for å koble til og overføre innhold.