Synkronisere data med en Google-konto (fra Android)

Du kan overføre data ved å synkronisere med en Google-konto.

Hvis du vil overføre innhold fra en annen Android-enhet (kildeenhet for overføring) til enheten din (målenhet for overføring), må du først logge på Google-kontoen på den andre enheten og sikkerhetskopiere dataene dine. Deretter konfigurerer du den samme Google-kontoen på enheten og overfører innhold ved å synkronisere dataene. Det finnes flere måter å synkronisere data på, avhengig av typen innhold du vil sikkerhetskopiere og synkronisere.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/ eller se hjelpen for appen.

Lagringskapasiteten til Google Disk kan variere etter abonnementet ditt. Finn kapasitetsinformasjonen for Google Disk ved å trykke på (Meny-ikon) > [Lagring].

Gmail, kalender og kontakter

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Kontoer].
 2. Hvis det ikke er angitt noen Google-konto ennå, trykker du på [Legg til konto] og deretter følger du instruksjonene på skjermen for å legge til en konto.
 3. Trykk på [Synkroniser appdata automatisk]-bryteren for å aktivere funksjonen.

  Gmail, kalender og kontakter sikkerhetskopieres automatisk.

Bilder og videoer

Du kan overføre bilder og videoer ved å sikkerhetskopiere dem fra en annen enhet ved hjelp av Google Foto.

 1. På den andre enheten (kildeenhet for overføring) sikkerhetskopierer du bilder og videoer til Google-serveren med Google Foto og slår deretter på synkroniseringsinnstillingene.
 2. På enheten din (målenhet for overføring) logger du deg på med den samme Google-kontoen som du bruker på den andre enheten.
 3. Start Google Foto-appen.

  Bilder og videoer som er sikkerhetskopiert fra den andre enheten, kan vises og redigeres.

  Hvis du vil lagre filer i det interne minnet på enheten din, kan du laste dem ned.

Apper, innstillinger, anropshistorikk og SMS/MMS

Du kan overføre apper, innstillinger og anropshistorikk ved å sikkerhetskopiere dem til Google Disk automatisk fra en annen enhet.

 1. På den andre enheten (kildeenhet for overføring) slår du på sikkerhetskopiinnstillingen fra innstillingsmenyen i Google Disk.
 2. Når du slår på enheten (målenhet for overføring) for første gang, logger du deg på med den samme Google-kontoen som du bruker på den andre enheten, og deretter velger du de sikkerhetskopierte dataene og objektene som skal gjenopprettes.


Hint

 • Hvis du vil sikkerhetskopiere appdata, enhetsinnstillinger og anropshistorikk fra enheten automatisk, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Sikkerhetskopiering] og deretter trykker du på sikkerhetskopibryteren.

Musikkfiler og andre dokumentfiler

Musikkfiler og andre dokumentfiler overføres ved å sikkerhetskopiere dem til Google Disk manuelt fra den andre enheten.

 1. På den andre enheten (kildeenhet for overføring) starter du Musikk-appen eller Fil-appen.
 2. Velg en fil du vil laste opp til Google Disk, og lagre den deretter til Google Disk ved hjelp av delingsfunksjonen.
 3. På enheten din (målenhet for overføring) logger du deg på med den samme Google-kontoen som du bruker på den andre enheten.
 4. Start Google Disk-appen.

  Filene som er sikkerhetskopiert fra den andre enheten, vises eller lastes ned.

Hint

 • Hvis du vil sikkerhetskopiere musikkfiler og andre dokumentfiler fra enheten, berører du og holder nede filen du vil sikkerhetskopiere, og deretter trykker du på (Dele-ikon) for å lagre den til Google Disk.