Varsellampe

Varsellampen informerer deg om batteristatus og enkelte andre hendelser. Varsellampen er aktivert som standard, men kan deaktiveres manuelt.

Diagram over posisjonen til varsel-LED-lampen øverst i høyre område i visning forfra.

Merknad

  • Hvis varsellampen er deaktivert, tennes eller blinker den bare når det er et batteristatusvarsel, for eksempel når batterinivået går under 15 prosent.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler] > [Konfigurer varsler].
  2. Trykk på [Bruk LED for å vise innkommende varsler]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
    Du kan finne elementet under [Avansert].