Forbedre lyden ut med Dolby Atmos®

Når du bruker Dolby Atmos blir lyden som spilles av, mer realistisk og tredimensjonell.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Lydinnstillinger].
  2. Aktiver Dolby Atmos-funksjonen ved å trykke på bryteren.
  3. Trykk på [Dolby Atmos] for å vise flere valg.

Merknad

  • For å få glede av den høyoppløselige lyden med den opprinnelige kvaliteten, må du slå av Dolby Atmos-funksjonen.
  • Hvis DSEE Ultimate eller 360 Spatial Sound er slått på mens Dolby Atmos også er slått på, kan det hende at bare én av funksjonene er effektiv, avhengig av appen du bruker. Når du bruker en musikkrelatert app, prioriteres DSEE Ultimate eller 360 Spatial Sound.