STAMINA-modus

STAMINA-modus forlenger tiden til batteriet må lades ved å deaktivere enkelte funksjoner på enheten. Når du slår på STAMINA-modus, bytter skjermen til Mørkt tema-modus.

Avhengig av STAMINA-nivået blir ulike funksjoner begrenset eller deaktivert for å redusere batteribruken. Dette kan omfatte ytelse, lysstyrke på skjermen, bildeforbedringer og GPS mens skjermen er slått av. Synkronisering av bakgrunnsappdata eller strømming kan deaktiveres for enkelte apper.

Du kan konfigurere at STAMINA-modus skal slås av eller på automatisk i henhold til batterinivået. Følg instruksjonene på skjermen for detaljerte innstillinger.

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [STAMINA-modus].
  2. Trykk på [Slå på nå].

Hint

  • Du kan frita apper fra å bli optimalisert av STAMINA-modus i Strømsparing-menyen.