Bruke popup-vindusmodusen

Du kan vise en app i et lite vindu over en annen app som kjører i fullskjermmodus. Du kan også vise en tredje app i popup-vinduet mens du viser to apper med modus for delt skjerm.
 1. Trykk på (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

  Bilde som viser plasseringen av oversiktsknappen nederst til høyre.

 2. Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil vise i et lite vindu, og trykk deretter på [Popup-vindu].

  Bilde som viser hvor du sveiper for å velge appen du vil vise i det lille vinduet og plasseringen av knappen for å bytte popup-vindu

 3. Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil vise i fullskjerm, og trykk deretter på appen.

  Bilde som viser hvor du sveiper for å velge appen du vil vise i fullskjerm i popup-vindusmodus

Oversikt over popup-vinduet

Bilde som viser hvor hvert enkelt ikon er plassert i popup-vinduet. Øvre høyre område fra venstre til høyre, 1 til 5.

 1. Dra for å endre størrelse på vinduet.
 2. Dra for å flytte vinduet.
 3. Trykk for å maksimere vinduet.
 4. Trykk for å minimere vinduet.
 5. Trykk for å lukke vinduet.


Merknad

 • Ikke alle apper støtter popup-vindusmodus.
 • Popup-vindusmodusen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av funksjonen eller appen du bruker, for eksempel når du bruker Photo Pro.