HDR-videoinnspilling

Aktiver HDR (High Dynamic Range) for å gjøre videoene mer dramatiske og nærmere det du ser i virkeligheten.
  1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
  2. Trykk på (HDR-ikon), og velg [HDR].

Merknad

  • Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når [Filmstørrelse] er satt til [Full HD (60 bps)] eller [HD].