Bruke kameratasten som en snarveistast for Spillforbedring-handlinger

Du kan tilordne en Spillforbedring-handling som brukes i spill, til kameratasten. Du kan endre innstillingen enkeltvis for hvert spill.
 1. Trykk på (Flytende ikon) > (Ikon for Spillforbedring-innstillinger) > [Snarveier for fysiske knapper] > [Trykk på kameratast], og velg deretter et alternativ.
  • [Standard (enhetsinnst.)]: Bruk enhetens innstillinger.
  • [Åpne/lukk Spillforbedring]: Åpne eller lukke Spillforbedring-menyen.
  • [Optimaliser berøringsområde av/på]: Slå [Optimaliser berøringsområde]-funksjonen på eller av.
  • [Raskt bytte til forhåndsinnstillinger]: Raskt bytte forhåndsinnstillinger for [Bildekvalitetsinnstilliger] eller [Lydutjevning] i [Skjerm og lyd].

Merknad

 • [Optimaliser berøringsområde]-funksjonen er tilgjengelig når [Menytype] er stilt inn på [Nedtrekkslinje] og enheten er i landskapsmodus. Hvis en melding vises når du trykker på kameratasten, må du bekrefte innstillingsbeskrivelsene for [Optimaliser berøringsområde]-funksjonen.
 • [Deaktiver kameratast]-funksjonen i [Fokusinnstillinger] slås av når en Spillforbedring-handling er tilordnet til kameratasten.

Hint

 • For å endre [Snarveier for fysiske knapper]-innstillingen for alle spill som er lagt til tidligere, går du til hovedskjermen for Spillforbedring og trykker på (Ikon for Spillforbedring-innstillinger) > [Standardsnarvei for fysiske knapper] > [Trykk på kameratast], og velger deretter et alternativ og trykker på [BRUK].