Bruke dynamisk vibrering

Dynamisk vibrering-funksjonen forbedrer medieopplevelsen din ved å utføre synkronisert vibrering når du ser på videoer eller lytter til musikk på enheten din. Hvis du vil lære mer om denne funksjonen, kan du gå til [Innstillinger] > [Lyd] > [Dynamisk vibrering].

Det er ingen vibrering i følgende tilfeller:

  • Medievolumet er satt til stillemodus.
  • Skjermen er av.
  • Enheten lades trådløst.

Merknad

  • Dynamisk vibrering fungerer ikke for alle medieapper.

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Dynamisk vibrering].
  2. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.