Scenegjenkjenning og gjenkjenning av forhold

I modusene BASIC (grunnleggende) og AUTO (auto) registrerer kameraet scene og forhold, for eksempel mat, portrett, nattscener osv. og tar stillbilder med automatisk justerte innstillinger.

Motivgjenkjenning

Når kameraet gjenkjenner en scene, vises følgende ikoner og veiledninger.

Ikon Veiledning
Gourmet
Makro
Mykt snapshot
Spedbarn
Motlysportrett
Motlys
Nattportrett
Nattscene
Svakt lys
Landskap
Søkelys
Dokument

Gjenkjenning av forhold

Når kameraet gjenkjenner forhold, vises følgende ikoner.

Ikon Forhold
Bevegelse
Gående
Stativ