Ta en skjermkopi

Du kan ta stillbilder av en hvilken som helst skjerm på enheten som en skjermkopi. Etter at du har tatt et skjermbilde kan du vise, redigere og dele bildet. Eventuelle skjermbilder du tar, lagres automatisk i enhetens internminne.
  1. Trykk lenge på volum ned-tasten (A) og strømknappen (B) samtidig.

    Diagram over forsiden, som viser strømknappen og volum ned-knappen. Høyre side, fra øverst til nederst, A og B.

Hint

  • Du kan tilordne å ta skjermbilder til en bevegelse på Sidesans-linjen. Hvis du vil ta et skjermbilde ved å bruke Sidesans-linjen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Sidesans] > [Bevegelser], velger en bevegelse blant [Ta to ganger på], [Skyv opp], [Skyv ned] og trykker deretter på [Ta skjermdump].

Slik tar du et skjermbilde av en nylig brukt app

  1. Trykk på (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

    Bilde som viser plasseringen av oversiktsknappen nederst til høyre.

  2. Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil ta et skjermbilde av, og trykk deretter på [Skjermdump].

    Bilde som viser hvor du sveiper for å velge appen du vil ta skjermbilde av, og plasseringen av Skjermkopi-knappen