Slå Sidesans på eller av

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Avansert].
  2. Trykk på [Sidesans].
  3. Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.