Slå skjermen på eller av

Når skjermen er slått av, kan enheten låses eller låses opp, avhengig av skjermlåsinnstillingene.

Funksjonen for omgivelsesvisning lar deg vise informasjon som klokkeslett og varsler uten å trykke på strømknappen.

  1. Trykk kort på strømknappen.

Hint

  • Hvis omgivelsesskjermen er satt til [Smart aktivering] eller [Vis når enheten løftes opp], slås skjermen på automatisk når du løfter opp enheten.