Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan motta følgende typer elementer:

  • Bilder og videoer
  • Musikkfiler og andre lydfiler
  • Nettsider


Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er på, og er synlig for andre Bluetooth-enheter.

  1. Send dataene til enheten din på senderenheten.
  2. Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og trykker på varselet for å godta filoverføringen.
  3. Trykk på [Godta] for å begynne filoverføringen.
  4. Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
  5. For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og trykker på det aktuelle varselet.

Slik viser du filer du har mottatt ved hjelp av Bluetooth-tilkoblingen

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsinnstillinger].
  2. Trykk på [Filer mottatt via Bluetooth].