Ekstern skjerm Lydinnstillinger

Du kan overvåke eller strømme lydinngangen fra en tilkoblet ekstern enhet, som f.eks. et kamera eller mikrofonen på Xperia-enheten din.

For å overvåke eller strømme lydinngangen fra en tilkoblet ekstern enhet, må du koble den til med en USB 2.0 høyhastighetskabel (A). Hvis du kobler til den eksterne enheten ved hjelp av en USB 3.0 Super Speed-kabel (B), kan du overvåke eller strømme lydinngangen fra mikrofonen på Xperia-enheten.

Merknad

  • Hvis du kobler en ekstern mikrofon til Xperia-enheten din, overvåkes eller strømmes lydinngangen fra den tilkoblede eksterne mikrofonen. Du finner mer informasjon på nettstedet med brukerstøtte for Xperia.

Hint

  • På enkelte kameraer produsert av Sony kan du overvåke eller strømme lydinngangen fra kameraet hvis du stiller inn oppløsningen for USB-strømming til 720p på kameraet og deretter kobler det til Xperia-enheten. Du finner mer informasjon om hvorvidt kameraet ditt støtter denne funksjonen og spesifikke innstillinger, i hjelpeveiledningen for kameraet.

Bilde som viser lydinngangen og lydutgangen når enheten din er koblet til et kamera med en USB-kabel. Det venstre bildet illustrerer bruk av USB 2.0 høyhastighetskabel, og det høyre bildet illustrerer bruk av en USB 3.0 Super Speed-kabel.

Slik stiller du inn lydutgangen

Du kan velge om lyd skal sendes fra høyttalerne på Xperia-enheten eller fra hodetelefoner som er koblet til Xperia-enheten.

  1. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Skjerminnstillinger] > [Lydutgang].

  2. Velg et alternativ.

Slik justerer du lydkvaliteten ved livestrømming

  1. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Innst. for strømming].

  2. Trykk på [Bithastighet], [Samplingsrate] eller [Lydkanal] og velg deretter et alternativ.