Oversikt

Diagram over visning av forsiden, som viser hver enkelt del etter nummer. Øvre del, fra venstre til høyre, 1 til 6. Høyre side, øverst til nederst, 7 til 10. Nedre side, fra høyre til venstre, 11 til 13.

Diagram over visning av baksiden, som viser hver enkelt del etter nummer. Øvre del, fra venstre til høyre, 14 til 20. Øvre høyre område, 21. Høyre side, 22. Området i midten, 23. Øvre venstre område, 24. Nedre område, 25.

 1. Hodetelefonkontakt
 2. Frontkamera
 3. Ørehøyttaler/sekundærhøyttaler
 4. Nærhets-/lyssensor
 5. Sekundærmikrofon
 6. Lade-/varsellampe
 7. Volum-/zoomtast
 8. Strømknapp/fingeravtrykkssensor
 9. Google Assistant-tast

  Merknad

  • Funksjonen for Google Assistant-tasten varierer i enkelte land og regioner.
 10. Kameratast
 11. Hovedhøyttaler
 12. USB-port/lader

  Du kan vise skjermen på enheten på en TV eller en annen stor skjermenhet ved hjelp av en USB Type-C®-kabel.

  Du kan også få tilgang til Internett via en LAN-kabel ved hjelp av en kommersiell USB-LAN-adapter.

  Merknad

  • Når du kobler enheten til en TV eller en annen stor skjerm ved hjelp av en USB Type-C-kabel, må kabelen være kompatibel med skjermportens standard. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner eller innhold på Xperia-enheten kanskje ikke kan spilles av på TV-en eller visningsenheten.
  • Enkelte USB-LAN-kort fungerer kanskje ikke som de skal.
 13. Hovedmikrofon
 14. Laser AF-sensor
 15. Blits-LED
 16. RGBC IR-sensor
 17. Hovedkamera
 18. Mobilnettantenne
 19. NFC-registreringsområde
 20. Mobilnett-/Wi-Fi-antenne
 21. Wi-Fi-/Bluetooth-/GPS-antenne
 22. Nano-SIM-/minnekortspor
 23. Trådløs ladespole
 24. Mobilnettantenne
 25. Mobilnettantenne