Kreativ effekt

Med appen Kreativ effekt kan du forhåndsinnstille effekter og fargefiltre før du tar et bilde eller en video.
  1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [Mer] > (Kreativ effekt-ikon).
  2. Sveip for å bla i filtre, eller trykk på et filter for å forhåndsvise effekten.
  3. Trykk på (Anvend kreativ effekt-ikon) for å bruke filteret og gå tilbake til kameraskjermen.
  4. Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

Hint

  • Trykk på (Bytt filter-ikon) for å veksle mellom filtre.