Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper

Du kan kontrollere batteriforbruket for apper og endre innstillingene ved behov.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].
  2. Velg en app, og kontroller batteriforbruket under [Batteri].
    Du kan finne elementet under [Avansert].