Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler (DSEE Ultimate)

DSEE Ultimate-funksjonen oppgraderer den komprimerte musikken nøyaktig ved hjelp av AI-teknologi.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Lydinnstillinger].
  2. Aktiver DSEE Ultimate-funksjonen ved å trykke på bryteren.

Merknad

  • Hvis både DSEE Ultimate og Dolby Atmos er slått på, kan det hende at bare én av funksjonene er effektive, avhengig av appen du bruker. Når du bruker en musikkrelatert app, prioriteres DSEE Ultimate.