Ofte brukte funksjoner i BASIC (grunnleggende) modus

Endre størrelsesforholdet

 1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Ikon for sideforhold).
 2. Velg en innstilling.

Hint

 • Antall bilder eller videoer du kan lagre avhenger av oppløsningen eller MP (megapiksel)-verdien som brukes og videolengden. Bilder og videoer i høy oppløsning tar opp mer minne, så husk at en lavere oppløsning kan passe for daglig bruk.

Justere kamerainnstillingene

 1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [MENU].
 2. Sveip listen for å vise de tilgjengelige innstillingene og velge en innstilling.

  Bilde av Photo Pro-innstillingsmenyen


Merknad

 • Tilgjengelige innstillinger varierer mellom bilde- og videomodusene.

Hint

 • Trykk på [Introduksjon til funksjoner] for å finne informasjon om ulike funksjoner.

Slik bytter du mellom hovedkameraet og frontkameraet

 1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Bytt kamera-ikon) for å bytte mellom hoved- og frontkameraet.


Bytte objektiver og zooming

Du kan bytte objektiv mens du bruker hovedkameraet.

 1. Trykk på en av vinkelknappene mens du bruker hovedkameraet i BASIC (grunnleggende) modus.
  • (Knapp x4.4 telefoto)
  • (Knapp x2.9 telefoto)
  • (Vidvinkel-knapp)
  • (Super vidvinkel-knapp)
 2. Zoom inn på bildet.
  • Trykk på en av vinkelknappene for å velge et objektiv, og dra deretter vinkelknappen til venstre og høyre (i stående retning) eller opp og ned (i liggende retning).
  • Knip sammen eller fra hverandre på kameraskjermen.
  • Bruk volumtasten.

Hint

 • Hvis du vil zoome med digital behandling som bevarer mer av den opprinnelige bildekvaliteten, trykker du på [MENU] > [Innstillinger for zoom] > [AI-superoppløsningszoom].

Redusere vindstøy ved opptak

 1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
 2. Trykk på [MENU] > [Intelligent vindfilter].
 3. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.