Oversikt over AUTO/P/S/M-modus

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg i standby-skjermbildet for Photo Pro i AUTO/P/S/M-modus. Øvre side av enheten, 1 og 4. Området i midten, 2 og 3. Høyre område, øverst til nederst, 5 til 8. Nedre område, 9 og 10. Venstre område, nederst til øverst, fra 11 til 15.

 1. Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut.

 2. Datalagring-ikon / mengde ledig plass / bildestørrelse / Filformat / status for geotagging

  Scene-ikonet eller betingelsesikonet vises også når AUTO-modusen er valgt.

 3. Batteristatus

 4. Bruk kameratasten til å starte Photo Pro eller ta bilder.

 5. Bryter

  • Juster eksponeringsverdien når modusen Program/auto (P) er valgt.
  • Juster lukkerhastigheten når modusen Lukkerprioritet (S) eller Manuell eksponering (M) er valgt.
 6. Trykk for å låse fokus.

  Knappen blir oransje når fokus er låst. Trykk på knappen igjen for å låse opp fokus.

 7. Trykk for å låse eksponeringen.

  Knappen blir oransje når eksponeringen er låst. Trykk på knappen igjen for å låse opp eksponeringen.

 8. Innstilling-ikoner

  Trykk for å justere innstillingene.

 9. Dra bryteren mot høyre for å låse elementene på venstre side av søkeren og innstillingsikonene og forhindre utilsiktede operasjoner.

 10. Fokusindikator/eksponeringsinnstillinger

  (Autofokus-ikon) angir at motivet er i fokus.

  (AE-lås-ikon) angir at eksponeringen er låst.

 11. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere bilder.

  Trykk på (Tilbake-knapp) for å gå tilbake til standby-skjermbildet for Photo Pro.

 12. Trykk for å veksle mellom objektiver.

  Hvis du vil bruke zoomen, trykker du på (Åpne zoom-ikon), klyper inn eller ut på søkeren eller bruker volumtasten.

 13. Trykk for å vise eller skjule informasjonen som vises i søkeren.

  Histogrammet representerer luminansfordelingen grafisk.

  Du kan bruke vaterpasset til å måle vinkelen på enheten og sørge for at bildet blir vannrett. Når enheten registrerer at den er i vater, blir vaterpasset grønt.

 14. Trykk for å justere mer detaljerte innstillinger.

 15. Trykk for å bytte opptaksmodus.

  For å velge standard opptaksmodus når Photo Pro er startet, trykker du på [MENU] > [Oppsett] > [Bildetakingsmodus ved start] og velger deretter et alternativ.