Pare med en Bluetooth-fjernstyring

Etter at du har oppdatert programvaren på enheten din, kan du betjene Photo Pro på Xperia-enheten med en Bluetooth-fjernstyring produsert av Sony (selges separat).

Du finner flere opplysninger om kompatible fjernstyringer på nettstedet til Sony for ditt område, eller du kan kontakte en Sony-forhandler eller en lokal, autorisert Sony-servicebetjening.

Se også bruksanvisningen for Bluetooth-fjernstyringen.

 1. På Xperia-enheten starter du Photo Pro.
 2. På Xperia-enheten trykker du på [MENU].
 3. På Xperia-enheten trykker du på [Bluetooth-fjernkontroll], og deretter trykker du på bryteren for å aktivere funksjonen.
 4. På Xperia-enheten trykker du på [Par ny kontroller].
 5. På Bluetooth-fjernstyringen utfører du paringen.
  • GP-VPT2BT: Trykk og hold inne PHOTO-knappen og T-siden av zoomeknappen samtidig i minst 7 sekunder.
  • RMT-P1BT: Trykk og hold inne utløser-/REC-knapp for lukkeren og fokus/zoom-knappen (enten +-knappen eller −-knappen) samtidig i minst 7 sekunder.

  Hvis du vil vite mer, se bruksanvisningen for Bluetooth-fjernstyringen.

 6. Følg instruksjonene på skjermen på Xperia-enheten.
  Velg [Par med og koble til] og [KOBLE TIL] i varslene og dialogboksene som vises flere ganger når Xperia-enheten registrerer Bluetooth-fjernstyringen. Navnet på Bluetooth-fjernstyringen kan bli vist som en Bluetooth-adresse (tall og bokstaver).

Merknad

 • Når du tilbakestiller til fabrikkstandardene, slettes også paringsinformasjonen. Utfør paringen igjen for å bruke Bluetooth-fjernstyringen.
 • Hvis Bluetooth-tilkoblingen er ustabil, må du fjerne eventuelle hindringer, som personer eller metallgjenstander som er mellom Xperia-enheten og den parede Bluetooth-fjernstyringen.
 • Hvis funksjonen ikke fungerer som den skal, må du sjekke følgende merknader og deretter prøve å pare på nytt.
  • Bekreft at Bluetooth-fjernstyringen ikke er koblet til andre enheter.
  • Bekreft at du ikke betjener Xperia-enheten din med en annen Bluetooth-fjernstyring.
  • Kontroller om flymodus på Xperia-enheten er slått av.
  • Kontroller om Bluetooth-funksjonen på Xperia-enheten er slått på.
  • Opphev paringen av Bluetooth-fjernstyringen.

Hint

 • Hvis du vil endre navnet på den parede Bluetooth-fjernstyringen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling], trykker på (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på den parede Bluetooth-fjernstyringen, og trykker deretter på (Rediger-ikon).

Statusikoner for Bluetooth-fjernstyring

Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen til Bluetooth-fjernstyringen i søkeren når [Bluetooth-fjernkontroll] er slått på mens du bruker Photo Pro.

 • (Tilkoblingsikon for Bluetooth-fjernstyring): Bluetooth-fjernstyringsoperasjoner er aktivert.

 • (Frakoblingsikon for Bluetooth-fjernstyring): Bluetooth-fjernstyringsoperasjoner er deaktivert.

Hint

 • Bluetooth-tilkoblingen er bare aktiv mens du bruker Xperia-enheten din ved hjelp av Bluetooth-fjernstyringen.

Slik opphever du paringen for Bluetooth-fjernstyringen

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].

 2. Under [Enheter som har vært tilkoblet tidligere] trykker du på (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på Bluetooth-fjernstyringen du vil oppheve paringen for.

 3. Trykk på [Glem] > [Glem enheten].

Slik betjener du Bluetooth-fjernstyringen

Du kan ta bilder og spille inn videoer ved å trykke på knappene på Bluetooth-fjernstyringen. Du finner mer informasjon om bruk av Bluetooth-fjernstyringen i hjelpeveiledningen for Bluetooth-fjernstyringen.

Hint

 • Hvis du vil bytte objektiver på hovedkameraet, trykker du på C1-knappen på Bluetooth-fjernstyringen.