Overføre innhold ved hjelp av en datamaskin (fra Android)

Du kan overføre en stor datamengde til enheten (målenhet for overføring) fra en annen Android-enhet (kildeenhet for overføring) ved hjelp av en datamaskin.

  1. Koble både enheten (målenhet for overføring) og den andre enheten (kildeenhet for overføring) til en datamaskin med en USB-kabel.
    På enheten drar du ned statuslinjen, trykker på varselet for USB-tilkoblingsinnstillinger og deretter trykker du på [Trykk for å få flere alternativ.] > [Filoverføring].
  2. På datamaskinen velger du hvilke filer som skal overføres fra den andre enheten, og kopierer og limer inn eller drar og slipper filene til en plassering på enheten din.
    Når du kopierer filer fra den andre enheten til enheten din, må du sørge for at mappenavnene er de samme på begge enhetene.

Merknad

  • Du må alltid bruke en USB-kabel som er beregnet for akkurat din Xperia-modell, og du må sørge for at den er helt tørr.