Innstillinger-ikoner

Innstillingene som kan justeres, avhenger av opptaksmodusen.

Bilde som viser hvor hvert enkelt ikon er plassert i standby-skjermbildet for Photo Pro i AUTO/P/S/M-modus. Øvre rad fra venstre til høyre, 1 til 6. Nedre rad fra venstre til høyre, 7 til 12.

 1. Bruksmodus

  Enkeltbilde

  Bildeserie: Hø: Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder nede kameratasten. Hastigheten når maksimalt 20 bilder i sekundet.

  Bildeserie: La: Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder nede kameratasten. Hastigheten når maksimalt 10 bilder i sekundet.

  Selvutløser: 3 sek / Selvutløser: 10 sek

 2. Fokusmodus

  Enkeltbilde-AF: Når du trykker kameratasten halvveis ned og kameraet fokuserer på et motiv, forblir fokus låst inntil du slutter å trykke kameratasten halvveis ned. Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet står stille.

  Kontinuerlig AF: Kameraet fortsetter å fokusere mens kameratasten er trykket og holdes halvveis ned. Bruk [Kontinuerlig AF] når motivet er i bevegelse.

  Manuell fokus: Justerer fokus manuelt. Hvis du ikke kan fokusere på det tiltenkte motivet ved hjelp av autofokus, må du bruke manuelt fokus.

 3. Fokusområde

  Bredt: Fokuserer automatisk på hele skjermområdet.

  Midten: Fokuserer automatisk på et motiv midt i bildet.

 4. Eksponeringsverdi

  Justerer eksponeringsverdien i modusen Lukkerprioritet (S) ved hjelp av bryteren.

 5. ISO-følsomhet

  Stiller inn ISO-følsomheten automatisk (AUTO) eller manuelt. Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks) med bryteren. Jo høyere tall, desto større følsomhet.

 6. Målemodus

  Multi: Måler lyset i hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i flere ulike områder, og bestemmer riktig eksponering for hele skjermen (flermønstermåling).

  Senter: Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men legger vekt på midten av skjermen (sentervektet måling).

  Punkt: Måler kun innenfor sirkelen for måling.

 7. Blitsmodus

  Auto / Utfyllingsblits / Reduksjon av røde øyne / Av / Lykt

 8. Hvitbalanse

  Automatisk / Overskyet / Dagslys / Fluorescerende / Glødelampe / Skygge

  Egendefinert 1 / Egendefinert 2 / Egendefinert 3: Memorerer den grunnleggende hvitfargen under lysforholdene for opptaksmiljøet. Hvis du vil justere den grunnleggende hvitfargen, må du velge et av elementene, trykke på [Juster], og deretter flytte det oransje punktet til ønsket posisjon. Etter justeringen trykker du på (Knapp Lukk).

  Bilde av vinduet med grunnleggende hvitfargejustering ved bruk av Photo Pro

 9. Ansikt-/øye-AF

  På / Av

  Kameraet registrerer ansiktene eller øynene til mennesker og dyr og fokuserer på dem automatisk.

 10. Filformat

  RAW: Dette filformatet behandles ikke digitalt. Velg dette formatet for å behandle bildene på en datamaskin for profesjonelle formål.

  RAW og JPEG: Det opprettes et RAW-bilde og et JPEG-bilde samtidig. Dette er nyttig når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.

  JPEG: Bildet blir tatt i JPEG-format.

 11. Sideforhold (Bildestørrelse)

  Bildestørrelsen vises i samsvar med bildeforholdet.

  4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

 12. Optimaliser dynamisk område (DRO) / auto-HDR

  Optimaliser dynamisk område: Korrigerer lysstyrken automatisk.

  Auto-HDR: Korrigerer lysstyrken automatisk.