Konfigurere andre Sidesans-alternativer

Du kan konfigurere hvordan Sidesans skal oppføre seg, eller tilpasse menyen osv.

Følgende alternativer er for eksempel tilgjengelige for Sidesans.

  • Vise Sidesans-linjen på én eller begge sider av skjermen
  • Skjermhandlinger for bevegelse
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Avansert].
  2. Trykk på [Sidesans].
  3. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
  4. Følg instruksjonene på skjermen nederst i skjermbildet for å redigere andre Sidesans-alternativer.