Konfigurere Transfer & Tagging add-on-modus

Ved å bruke Transfer & Tagging add-on-appen kan du legge til IPTC-metadata i bilder du har tatt med enheten, sette inn bildetekster med mer. Hvis du vil ha mer informasjon om Transfer & Tagging add-on-appen, kan du gå til https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/.
  1. Trykk på [MENU].
  2. Finn og trykk på [Transfer & Tagging add-on-modus] > [På].
  3. Lukk menyen.
    Innstillingen er lagret.

Merknad

  • I BASIC (grunnleggende) modus kan du ikke ta bildeserier eller ta bilder med Bokeh-effekt når Transfer & Tagging add-on-modus er slått på.
  • Angi at enheten skal kobles til et kamera eller en datamaskin ved hjelp av Transfer & Tagging add-on-appen for å slå på Transfer & Tagging add-on-modus.