Lading av enheten

Du kan lade enheten din fra en stikkontakt eller datamaskin. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades.

Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta opptil 10 minutter før enheten reagerer på ladingen. I løpet av denne perioden kan det hende skjermen forblir mørk og ikke viser et ladeikon. Det kan ta et par timer før et helt utladet batteri blir helt oppladet. Ladehastigheten kan påvirkes av omgivelsestemperaturen.

Bruk alltid den originale Sony-laderen og en USB-kabel som er beregnet på Xperia-modellen din. Andre ladere kan øke ladetiden, ikke lade i det hele tatt eller til og med skade enheten.

Merknad

 • Enheten har et integrert, oppladbart batteri som bare kan skiftes av et autorisert Sony-reparasjonssenter. Du må aldri forsøke å åpne eller ta fra hverandre enheten selv. Hvis du gjør det, kan det forårsake skade og annullere garantien.

Hint

 • En stikkontaktlader lader enheten raskere enn lading via en datamaskin. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades.

Diagram over lading av enheten

 1. Koble én ende av USB-kabelen til laderen (eller til USB-porten på en datamaskin).
 2. Koble den andre enden av kabelen til USB-porten på enheten.
  Varsellampen lyser når ladingen er startet.
 3. Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut.
  Pass på at du ikke bøyer kontakten.

Varsellampe for batteristatus

 • Grønt: Batteriet lades, batterikapasiteten er over 90 %
 • Oransje: Batteriet lades, batterikapasiteten er 15–90 %
 • Rødt: Batteriet lades, batterikapasiteten er mindre enn 15 %

Merknad

 • Det er viktig å bruke den medfølgende USB-kabelen, siden andre typer USB-kabler kan skade enheten din.

Hint

 • Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta opptil ti minutter før varsellampen lyser og ladeikonet vises.