Manuell eksponering (M)

Du kan fotografere med ønsket eksponeringsinnstilling ved å justere både lukkerhastigheten og ISO-følsomheten. Men lang eksponeringstid kan du også fotografere et spor av bevegelse etter motivet.
  1. Bytt opptaksmodus til [M] (Manuell eksponering).
  2. Still inn opptaksfunksjonene til ønskede innstillinger.
  3. Velg ønsket lukkerhastighet og ISO-følsomhet.

    Bilde som viser hvor du kan justere lukkerhastigheten og ISO-følsomheten i standby-skjermbildet for Photo Pro i manuell eksponeringsmodus.

  4. Trykk kameratasten halvveis ned for å fokusere.
  5. Trykk kameratasten helt ned.