Bruke Ekstern skjerm-appen

Ved å koble til et ekstern kamera som for eksempel Sony Alpha-kameraer, kan Ekstern skjerm-appen hjelpe deg i følgende situasjoner:
 • Utnytt den store høyoppløste skjermen på din Xperia ved å bruke den som en kameraskjerm.
 • Sørg for at motivet ditt er i fokus ved å knipe eller spre fingrene på smarttelefonskjermen for å zoome inn eller ut.
 • Finn best lys i ulike omgivelser ved å bruke funksjonen for lysstyrkejustering.

Bilde av tilkobling av Xperia til et eksternt kamera

 1. Finn og trykk på (Ikon for ekstern skjerm) for å starte Ekstern skjerm-appen.
  Hvis (Ikon for ekstern skjerm) ikke er i appskuffen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsinnstillinger] og deretter trykker du på [Ekstern skjerm]-bryteren.
 2. Koble til en videoenhet.
  • Koble til en videoenhet som støtter USB Video Class (UVC)-utdata, til Xperia-enheten via en USB Type-C-kabel.
  • Koble en videoenhet som støtter HDMI-utgang, til Xperia-enheten med en HDMI-kabel og en HDMI-UVC-konverteringsadapter.

Oversikt over ekstern skjerm

 • (Skjermlås-ikon): Trykk for å låse skjermen og forhindre utilsiktet betjening.

 • (Lysstyrkejustering-ikon): Trykk for å justere lysstyrkenivået med glidebryteren.

 • (Rutenettlinje-ikon): Trykk for å vise og velge en type rutenettlinje.

 • (Rammelinje-ikon): Trykk for å vise og velge mellom ulike sideforhold.

 • (Roter-ikon): Trykk for å rotere skjermen 180 grader.

 • (Innstillinger-ikon): Trykk for å justere mer detaljerte innstillinger.