Panorama

Bruk Panorama-appen til å ta vidvinkelbilder og panoramabilder.
  1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [Mer] > (Panorama-ikon).
  2. Trykk på kameratasten eller utløserknappen.
  3. Flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som vises på skjermen.