Skjermbeskyttelse

Merknad

  • Før du bruker enheten, fjern all beskyttelsesfilm for å oppnå full funksjonalitet.

Skjermdeksler og skjermbeskyttere kan hjelpe med å beskytte enheten mot skade. Vi anbefaler at du bare bruker skjermdeksler beregnet på Xperia-enheten din. Bruk av tredjepartstilbehør for skjermbeskyttelse kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt fordi sensorer, linser, høyttalere eller mikrofoner dekkes til, og dette kan føre til at garantien gjøres ugyldig.