Justere innstillinger for dynamisk vibrering

Justere vibreringsnivået mens du spiller av innhold ved hjelp av en medieapp

  1. Åpne den ønskede medieappen, for eksempel Musikk-appen.

  2. Start avspillingen av medieinnholdet.

  3. Trykk på volumtasten for å åpne volumpanelet.

  4. Dra glidebryteren for Dynamisk vibrering for å stille inn foretrukket nivå for denne appen.

    Innstillingen for Dynamisk vibrering lagres til neste gang du bruker denne appen.

Juster timingen av vibrering til lyden fra trådløse enheter

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Dynamisk vibrering].

  2. Juster [Synkronisering]-glidebryteren, og trykk deretter på [TEST] for å bekrefte den justerte timingen.