Finne, låse eller slette en enhet som er mistet

Google tilbyr en nettjeneste for sted og sikkerhet som heter «Finn enheten min». Etter at du har logget deg på en Google-konto, er «Finn enheten min» slått på som standard. Hvis du mister enheten din, kan du bruke «Finn enheten min» til å finne, låse eller slette den.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.