Myke opp hudtonen

Du kan ta bilder med mykere hudtoner.
  1. Trykk på [MENU].
  2. Finn og trykk på [Myke hudtoner-effekt]-bryteren for å aktivere effekten.
  3. Lukk menyen.
    Innstillingen er lagret.