Kombinere klipp og se en film

Du kan kombinere klipp for å lage en film, og deretter se på filmen ved å bruke Cinema Library.
 1. Trykk på [Alle filer] mens du bruker Cinema Pro-appen, for å vise en liste med klipp i et prosjekt.
 2. Trykk på (Flere-ikon) > [Opprett avsluttet film].
 3. Trykk på klippene i den rekkefølgen du vil kombinere dem.
 4. Trykk på [Opprett].

Merknad

 • Du kan ikke kombinere klipp med ulike bildefrekvenser.

Slik ser du på den opprettede filmen ved hjelp av Cinema Library

 1. Start Cinema Library-appen.
  • Mens du bruker Cinema Pro-appen, trykker du på [Alle filer] > (Cinema Library-ikon).
  • Mens du bruker Cinema Pro-appen, trykker du på (Meny-ikon) > [Cinema Library].
  • Trykk på og hold nede (Cinema Pro-ikon), og trykk deretter på [Cinema Library] i menyen som åpnes.
 2. Trykk på [Avsluttede filmer], og velg deretter en film.


Hint

 • Du kan opprette en snarvei for Cinema Library-appen på startskjermen. Trykk på og hold nede (Cinema Pro-ikon). På menyen som åpnes, drar du (Cinema Library-ikon) til ønsket posisjon.