Ulike måter å bruke volumtasten på

Du kan endre hvordan du bruker volumtasten.
  1. Trykk på [MENU].
  2. Finn og trykk på [Bruk volumknappen som], og velg et alternativ.
  3. Lukk menyen.
    Innstillingen er lagret.

Innstillinger for volumtast

  • Zoom: Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut.
  • Volum: Volumtasten er deaktivert for kameraet.
  • Lukker: Bruk volumtasten som en utløserknapp for bilder og videoer.