Statuslinje og varselpanel

Varselikoner og statusikoner vises i statuslinjen øverst i skjermbildet. Varselikoner informerer deg om hendelser, for eksempel nye meldinger. Statusikoner informerer deg om statuser, som for eksempel statusen til batteriet og signalstyrken for mobilnett- eller Wi-Fi-nettverkstilkoblinger.

Bilde som viser plasseringen av hver enkelt funksjon. Øvre venstre område, 1. Øvre høyre område, 2. Øvre område, 3.

  1. Varselikoner
  2. Statusikoner
  3. Statuslinje


Slik viser du varselinnhold

Når du åpner varselpanelet, kan du vise innholdet i de viste varselikonene.

  1. Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.


Hint

  • Hvis du vil utvide og vise mer informasjon om et varsel, trykker du på (Pil ned-ikon). Ikke alle varsler kan utvides.
  • Hvis du vil åpne appen i popup-vinduet fra varselet, trykker du på (Ikon for popup-vindu). Ikke alle apper kan åpnes i popup-vinduet.
  • Hvis du vil avvise et varsel fra varselpanelet, sveiper du varselet til venstre eller høyre. Ikke alle varsler kan avvises.
  • Hvis du vil endre varselinnstillingene, drar du et varsel til venstre eller høyre for å vise (Innstillinger-ikon) og trykker på det eller berører og holder nede varselet.